TiControl

ResMed VPAP Cihazlarına özgü eşsiz bir özellik olan TiControl en kısa ve en uzun soluk alma sürelerinin ayarlanmasını sağlayarak farklı yapıda solunum koşullarına uyumu sağlar. Bu sınırlar hastanın kendiliğinden soluk alma süresinin iki farklı tarafında ayarlanır, bu da hastanın kendiliğinden soluk almasının ve EPAP çevrimine geçmesinin beklendiği "denetimli bir periyot" oluşturur. Eğer hastanın kendiliğinden soluk alma ve soluk verme çabısı bu sınırların dışına çıkar ise cihaz hastaya yardımcı olur.

En kısa süre Ti Min değişkeni ile en uzun süre ile Ti Max değişkeni ile ayarlanır. TiControl 'ün Ti Max ve Ti Min değişkenleri gerekli olduğu durumlarda etkin bir şekilde soluk alma süresini sınırlayarak veya uzatarak hasta cihaz eş zamanlamasını en üst düzeye çıkarır. Vsync özelliği ağızdan veya maskeden büyük oranda hava kaçağı olduğu durumlarda bile hasta cihaz eş zamanlmasını sağlar.

TiControl

Ti Max 'ı ayarlamak kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH = COPD) veya overlap sendromu gibi obtrüktif akciğer hastlalıklarına sahip hastaları tedavi ederken yardımcı olur. KOAH ve overlap sendromlu hastalar büyük oranlı hava hapislerine maruz kalırlar bu yüzden daha uzun soluk verme süresine ihtiyaç duyarlar. Hastanın uygun soluk verme süresini sağlamak için en uzun soluk alma süresi veya Ti Max değişkeni ayarlanmalıdır.

Ti Min değerini ayarlamak amyotrofik lateral skleroz (ALS) ve diğer nöromüsküler hastalıklar, göğüs duvarı deformitesi ve çoçuk felcine bağlı (post-polio) restriktif akciğer hastalıklarını tedavi ederken yardımcı olur. Bu tür hastalıklardaki zorluk hipoventilasyon ve dispne'nin (nefes darlığının) üstesinden gelmektir. Olgulanlaşmamış çevrimlerin engellenmesi için mantıklı olan bir en kısa soluk alma süresinin veya Ti Min değerinin ayarlanması akciğerlerde gaz değişimi için uygun süreyi sağlar. ResMed 'e özgü Vsync teknolojisi ve TiControl özelliği ek bir klinik denetim ve soluk alma süresi kesinliği sağlayarak hasta cihaz eş zamanlamasını en üst düzeye çıkarır.

taksit
DSA © 2019
Altyapı: DSA